Proiectare/instalare sisteme desfumare și instalațiilor de ventilare
Desfumare

Evacuarea fum naturala sau mecanica cu o trapa de fum și dispersia spre exteriorul cladirii a gazelor fierbinți ( sisteme desfumare ) este procesul de extragere din spațiile incendiate a unei părți din fumul și gazele de ardere în scopul asigurării condițiilor de evacuare a utilizatorilor și a folosirii mijloacelor de intervenție la stingere, precum și pentru evacuarea gazelor fierbinți degajate de incendiu în fazele de dezvoltare.

Proiectarea  atenta si implementarea acestor instalatii de securitate, ca mijloace de protectie la incendiu asigura in primul rand mentinerea libera de fum a cailor de evacuare si acces, precum si eficienta interventiei pentru stingerea incendiului in faza lui incipienta. In plus, instalatiile de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti contribuie la reducerea efectului de ardere generalizata, la protectia echipamentelor si a mobilierului si in final reduce pagubele cauzate de descompunerea termica.

Echipa Arciss oferă servicii de proiectare/instalare și întreținere sisteme desfumare și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți.

Conform Normativului P118-99, dotarea cu instalaţii de de evacuare fum (desfumare) şi gaze fierbinţi este necesară la urmatoarele tipuri de construcţii şi/sau spaţii:

1. Desfumare cladiri civile (PUBLICE) - evacuare fum

Art.3.5.2. Încăperile de depozitare a materialelor şi substanţelor combustibile solide, cu aria mai mare de 36mp, precum şi casele de scări de evacuare şi încăperile tampon fără lumină naturală, se prevăd cu dispozitive de evacuare a fumului, sau cu sisteme mecanice de evacuare a fumului.

Art.3.5.3. circulaţiile comune orizontale, inclusiv încăperile tampon şi casele de scări de evacuare ale nivelurilor subterane închise, destinate publicului, vor fi prevăzute cu sisteme independente de evacuare a fumului (desfumare) faţă de nivelurile supraterane.

Art.3.5.4. Asigurarea evacuării fumului din atriumuri în caz de incendiu, este obligatorie. Acestea se realizează prin dispozitive cu deschidere automata.

Art.3.5.6. Toate încăperile şi spaţiile deschise direct spre atrium (magazinele comerciale, expoziţii şi altele similare care necesită desfumare) vor avea asigurate posibilităţi de evacuare a fumului în caz de incendiu (desfumări) independente de atrium.

Art.3.5.7. Încăperile necompartimentate, cu aria construită mai mare de 10.400mp se prevăd cu sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, care să limiteze propagarea incendiilor.

2. Sisteme desfumare cladiri de productie/depozitare folosind trapa de fum

Art.5.5.3. Construcţiile pentru depozite şi încăperile pentru depozitare cu aria mai mare de 36mp, încadrate în categoriile A, B sau C(BE3a,b sau BE2) de pericol de incendiu, vor avea asigurată evacuarea fumului (desfumarea) prin tiraj natural-organizat sau sistem mecanic corespunzător.

Art.5.5.4. Casele de scări închise, care nu au ferestre spre exterior şi după caz, încăperile tampon de acces la acestea, vor avea asigurate posibilităţi de evacuare a fumului (desfumare), prin tiraj natural-organizat.

Art.5.5.5. În toate situaţiile exceptând casele de scări evacuarea natural-organizată a fumului se poate înlocui cu evacuarea mecanică a acestuia

Art.5.5.6. Atunci când se asigură sisteme de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi produse în caz de incendiu, nu mai este obligatorie evacuarea fumului (desfumare).

Art.5.5.7. Evacuarea fumului (desfumarea) din spaţiile de depozitare va fi independent de cea a spaţiilor de producţie, indiferent de modul în care se realizează (prin tiraj natural organizat sau mecanic).

3. Sisteme desfumare cladiri cu functii mixte

Art.7.5.3. De regulă, porţiunile de construcţii cu funcţiuni distincte, se prevăd cu dispozitive independente de evacuare a fumului în caz de incendiu, separate de evacuări ale fumului din alte funcţiuni. Căile de circulaţie si evacuare comune (orizontale şi verticale) ale unei construcţii cu funcţiuni mixte, se pot prevedea cu un singur sistem de evacuare a fumului (desfumare), independent de evacuările fumului din spaţiile funcţiunilor dispuse în construcţie.

Art.7.5.4. Pentru funcţiuni diferite cu acelaşi risc sau pericol de incendiu dispuse în construcţie, în cazuri justificate tehnic se pot realiza instalaţii comune de evacuare a fumului în caz de incendiu, cu condiţia luării măsurilor de protecţie care să asigure limitarea propagării incendiilor între funcţiuni prin tubulaturile care străpung elementele de separare a funcţiunilor (pereţi, planşee).

Art.7.5.5. Este obligatorie realizarea independentă a evacuarii fumului în caz de incendiu din sălile aglomerate[1], din depozite pentru materiale şi/sau substanţe combustiblile, precum şi din alte încăperi şi spaţii ale construcţiei cu funcţiuni mixte pe care le stabileşte beneficiarul.

Art.7.5.6. Atunci când este obligatorie evacuarea fumului (desfumare) din încăperi şi spaţii cu risc mare de incendiu, la acestea se prevăd dispozitive sau sisteme de evacuare independente de evacuare a fumului.

Art.7.5.7. Ghenele şi canalele pentru evacuarea fumului dintr-o funcţiune distinctă, nu trebuie să treacă prin alte funcţiuni, iar când aceasta este justificată tehnic, pe toată porţiunea de trecere pereţii ghenelor sau canalelor vor fi din materiale incombustiblie cu rezistenţa la foc corespunzătoare densităţii sarcinii termice din spaţiul respective, dar minimum 2 ore.

Art.7.5.8. Cu excepţia caselor de scări, în toate situaţiile, evacuarea fum natural-organizată se poate înlocui cu evacuarea mecanică a acestuia, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor normativului.

Nota : Încăpere sau grup de încăperi care comunică direct între ele prin goluri (protejate sau neprotejate), în care suprafaţa ce-i revine unei persoane este mai mică de 4mp şi în care se pot întruni simultan cel puţin 150 de persoane (săli de spectacole, săli de întruniri, încăperi pentru expoziţii, muzee, cluburi, cinematografe, comerţ, cazinouri, discoteci, etc.). Când sunt situate la parter, se consideră săli aglomerate cele cu mai mult de 200 de persoane. (Conf. art. 1.2.48 din Normativul P118-99).

 

Se realiza în mod natural sau mecanic cu echipamente specifice

1) Desfumarea naturală - evacuare fum

(prin tiraj natural organizat) se realizează prin evacuarea fumului și introducerea de aer proaspăt, direct sau prin tubulatură având legătură directa cu exteriorul, realizată astfel ca să asigure o eliminare satisfăcătoare a fumului din spațiul respectiv;

Evacuarea naturală a fumului se poate face prin unul din următoarele sisteme :

  • prin ferestre de desfumare în fațadă
  • prin trape pe acoperiș
  • prin guri de evacuarea fumului

Introducerea de aer proaspăt (denumit și aer de compensare) se poate face prin unul din următoarele sisteme:

  • prin ferestrele de desfumare din fațadă;
  • prin ușile spațiului care se desfumează, care dau spre exterior sau spre volume ce pot fi ușor aerisite
  • prin scări deschise
  • prin guri de introducere

2) Sisteme desfumare mecanică prin trapa de fum si motor

(prin tiraj mecanic) este asigurată prin extragerea mecanică a fumului și introducerea de aer proaspăt în mod natural sau tot pe cale mecanică, cu dispozitive astfel dispuse încât să asigure o desfumare a volumului considerat.

Desfumarea mecanica și dirijarea fumului se realizeza cu:

  • clapeti rezistenti la foc
  • voleți de desfumare
  • grile rezistente la foc

Tipuri trape de fum

Trapa de fum electrica – are ca mecanism de deschidere un actuator electric alimentat la 24V.

Trapa de fum pneumatica – are mecanism de deschidere un piston pneumatic ce este acționat cu gaz (CO2). Deschiderea se poate realiza cu impuls pneumatic, prin traseu teava de cupru si butelie CO sau/si cu impuls electric (24V).

Trapa de fum pirotehnica – are mecanismul de deschidere un ax metalic introdus într-o teacă la baza căreia este montată o încărcătură explozibilă. Deschiderea se poate realiza cu impuls pneumatic, prin traseu teava de cupru si butelie CO sau/si cu impuls electric (24V).

Trapa de fum mecanica – are mecanismul de deschidere format dintr-un tandem de 2 sau 3 resorturi (telescoape) oleo-pneumatice – comprimare cu gaz. Deschiderea se poate realiza cu impuls pneumatic, prin traseu teava de cupru si butelie CO sau/si cu impuls electric (24V).

CENTRALE PENTRU SISTEME  DESFUMARE

Pentru comanda și declanșarea sistemelor de acționare pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti, precum și regimul de ventilare zilnică în pro­ecte de contrucții mai mici sau în casa scărilor se utilizeaza Centrale de desfumare.

 

DESCRIERE ECHIPAMENTE

CLIENTI MULTUMITI

Elena Traian

Super profesionisti. Am fost trimisa de catre un concurent al lor pentru piese, dupa o nefericita incercare de finalizare a instalatiei apartinand unui echipament de integrat incendiu/hidranti, cu o alta firma. Au preluat cu seriozitate si promptitudine solicitarea noastra si au comandat in mod rapid si profesionist necesarul ramas pentru punere in functiune. Mentionez ca pretul a fost mai mic decat cel estimat!

Tarnoveanu Sorin

Un magazin de instalatii efractie-incendiu care s-a dezvoltat încet-încet. Au multe produse necesare conform legislatiei. Toți meseriasii cu care am lucrat la diferite de proiecte au preferat acest furnizor. Îmi place că acceptă și retur cu partenerii.

×

Apeleaza!

E-mail

GoogleMap

 
 
 
 
 
Maximum upload size: 15.00 MB
 
 

TOP